مدیر تبلیغات

مدیر تبلیغات و روابط عمومی تئاتر:

کشتی 126 / برهان / ویران – 1391

شام با دوستان / مرد بالشی /سنگ‌ها در جیب هایش /افسانه آه / پروانگی / شکلک – 1392

سیستم گرون هلم / آرامسایش /مرگ فروشنده / کالوَن و قیام کاستِلیون / تو دهنتّ می بندی یا من / پائیز / کابوس شب نیمه آذر – 1393

روز ولنتاین / جان گز/ این آب آشامیدنی نیست / در خواب دیگران – 1394

صور اسرافیل / خوشبختی‌های کوچک سوسک شدن / اگر / افسون معبد سوخته / نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه / دور از دسترس اطفال نگهداری شود / ترن – 1395

تابوت عهد/دیر راهبان/بیوه نویسنده فقید در مضرات دخانیات/بازیافتی‌ها – 1397

بوی گند دهن خانم مارکز – 1398

درخت شیشه‌ای آلما

آخرین قطره از نیمه‌ی پر لیوان – 1400